Minust

Kogemus
aastast

2019

Tere, mina olen Katrin Roose!

Psühholoogiaalase hariduse olen omandanud Tartu Ülikoolis. Lisaks olen välja õppinud  raseduskriisinõustaja. Olen läbinud lahenduskeskse lühiteraapia sissejuhatava kursuse, pereteraapia sissejuhatava kursuse ning oman teadmisi traumapsühholoogiast.

Oma töös pean oluliseks kliendikeskset lähenemist, kõige parem ekspert on inimene ise, mina psühholoogina saan erinevaid meetodeid kasutades aidata inimesel ise vastuste ja lahendusteni jõuda.

Oman kogemusi täiskasvanute, noorukite ja lastega töötamisel.

Erialane hariduskäik

 • 2021 SA Väärtustades Elu, raseduskriisi nõustaja täiendkoolitus, 3-aastane väljaõpe
 • 2018 Tartu Ülikool, psühholoogia bakalaureuseõpe, BSc.

Töökogemus

 • 2019- k.a OÜ Activitas, psühholoog
 • 2019- k.a SA Elva Laste- ja Perekeskus, psühholoog

Olulisemad erialased enesetäiendused

 • 2021 Kiira Järve Pereteraapia Kool, “Sissejuhatus perekonna psühhoteraapiasse/Perekonna psühhoterapeudi pädevuskoolituse I aste”, 100 tundi
 • 2021 MTÜ Inimeselt Inimesele, “AAC põhimõtted, erinevad arendus- ja suhtlusvahendid PCS piltidest”, 6 tundi
 • 2020 Sotsiaalkindlustusamet, „Lipusüsteem: laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamine ja reageerimine”, 32 tundi
 • 2020 MTÜ Moreno Keskus, “Lapse psühholoogiline trauma. Mis see on ja kuidas selle mõju leevendada?”, 16 tundi
 • 2020 Marta Valdmann, kliiniline psühholoog, “Laste ja noorukite vaimse tervise probleemid: depressioon, ärevus, enesevigastamine. Mida tähele panna ja kuidas aidata?”, 8 tundi
 • 2020 OÜ Katriito, “Teismeline ja depressioon”, 6 tundi
 • 2020 MTÜ Vaikuseminutid, “Vaikuseminutite baaskoolitus”, 72 tundi
 • 2019 Tartu Ülikool, “Suhtlemisprobleemide lahendamise oskus SPLO”, 86 tundi